ថ្ងៃ​អាទិត្យ, ខែ​មិថុនា 23, 2024

ព័ត៌មានសិល្បះ និង កីឡា

រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ គ្រោងផលិត និងផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតជាង ២៤៥លានម៉ែត្រគូប ដល់ប្រជាពលរដ្ឋរាជធានីភ្នំពេញ នៅឆ្នាំ២០២៣

លោក ស៊ឹម ស៊ីថា អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ និងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃរដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ បានរៀបចំផែនការផលិត និងផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតជាង ២៤៥ លានម៉ែត្រគូបដល់ប្រជាពលរដ្ឋ។ នៅទីក្រុងភ្នំពេញនៅឆ្នាំ 2023 ជាមួយនឹងបណ្តាញចែកចាយថ្មីប្រវែង 462 គីឡូម៉ែត្រ និងបណ្តាញអតិថិជនថ្មីចំនួន 36,000 នាក់។ លោក ស៊ីថា បានមានប្រសាសន៍បែបនេះ ក្នុងមហាសន្និបាតលើកទី១១ នៃភាគទុនិករបស់រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ នៅថ្ងៃទី២៦ ខែឧសភា។លោកក៏បានឱ្យដឹងដែរថា ក្នុងឆ្នាំ២០២២ រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ បានផលិតទឹកស្អាតបានជាង ២៣៩លានម៉ែត្រគូប និងពង្រីកបណ្តាញចែកចាយថ្មីបាន ៤១១គីឡូម៉ែត្រ និង បង្កើនចំនួនបណ្តាញអតិថិជនថ្មីចំនួន 23,800 នាក់ និងទទួលបានប្រាក់ចំណូលសរុបចំនួន 346 ពាន់លានរៀល ឬជាង 84 លានដុល្លារ និងប្រាក់ចំណេញ (ប្រាក់ចំណេញក្រោយពន្ធ) ជាង 108 ពាន់លានរៀល ឬជាង 26 លានដុល្លារ។ លោក ស៊ីថា បន្ត​ថា ក្រុមប្រឹក្សា​ភិបាល​រដ្ឋាករ​ទឹក​ស្វយ័ត​ក្រុង​ភ្នំពេញ សម្រេច​រក្សា​ប្រាក់​ចំណេញ​ជាង ៩៣​ពាន់​លាន​រៀល ឬ​ជាង ២២​លាន​ដុល្លារ ហើយ​ភាគលាភ​សរុប​ដែល​ត្រូវ​ចែក​មាន​ជាង ២៨​ពាន់​លាន​រៀល ដែល​ជិត ៧​លាន​ដុល្លារ។ សម្រាប់ការកាន់កាប់ភាគហ៊ុន។ ភាគលាភនឹងត្រូវចែកជាសាច់ប្រាក់ដល់ភាគទុនិកចាប់ពីថ្ងៃទី 20 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2023 និងបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី 26 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2023 ក្នុងចំនួនទឹកប្រាក់ 330 រៀលក្នុងមួយហ៊ុន កើនឡើង 20 រៀលបើធៀបនឹងឆ្នាំ 2021 ដែលមានត្រឹមតែ 310 រៀលក្នុងមួយហ៊ុន។ ការកើនឡើងនៃភាគលាភនេះឆ្លុះបញ្ចាំងពីនិរន្តរភាពនៃប្រាក់ចំណេញរបស់រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ។ Fresh News

លោក ស៊ឹម ស៊ីថា អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ និងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃរដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ បានរៀបចំផែនការផលិត និងផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតជាង ២៤៥ លានម៉ែត្រគូបដល់ប្រជាពលរដ្ឋ។ នៅទីក្រុងភ្នំពេញនៅឆ្នាំ 2023 ជាមួយនឹងបណ្តាញចែកចាយថ្មីប្រវែង 462 គីឡូម៉ែត្រ និងបណ្តាញអតិថិជនថ្មីចំនួន 36,000 នាក់។ លោក ស៊ីថា បានមានប្រសាសន៍បែបនេះ ក្នុងមហាសន្និបាតលើកទី១១ នៃភាគទុនិករបស់រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ នៅថ្ងៃទី២៦ ខែឧសភា។លោកក៏បានឱ្យដឹងដែរថា ក្នុងឆ្នាំ២០២២ រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ បានផលិតទឹកស្អាតបានជាង ២៣៩លានម៉ែត្រគូប និងពង្រីកបណ្តាញចែកចាយថ្មីបាន ៤១១គីឡូម៉ែត្រ និង បង្កើនចំនួនបណ្តាញអតិថិជនថ្មីចំនួន 23,800 នាក់ និងទទួលបានប្រាក់ចំណូលសរុបចំនួន 346 ពាន់លានរៀល ឬជាង 84 លានដុល្លារ និងប្រាក់ចំណេញ (ប្រាក់ចំណេញក្រោយពន្ធ) ជាង 108 ពាន់លានរៀល ឬជាង 26 លានដុល្លារ។ លោក ស៊ីថា បន្ត​ថា ក្រុមប្រឹក្សា​ភិបាល​រដ្ឋាករ​ទឹក​ស្វយ័ត​ក្រុង​ភ្នំពេញ សម្រេច​រក្សា​ប្រាក់​ចំណេញ​ជាង ៩៣​ពាន់​លាន​រៀល ឬ​ជាង ២២​លាន​ដុល្លារ ហើយ​ភាគលាភ​សរុប​ដែល​ត្រូវ​ចែក​មាន​ជាង ២៨​ពាន់​លាន​រៀល ដែល​ជិត ៧​លាន​ដុល្លារ។ សម្រាប់ការកាន់កាប់ភាគហ៊ុន។ ភាគលាភនឹងត្រូវចែកជាសាច់ប្រាក់ដល់ភាគទុនិកចាប់ពីថ្ងៃទី 20 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2023 និងបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី 26 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2023 ក្នុងចំនួនទឹកប្រាក់ 330 រៀលក្នុងមួយហ៊ុន កើនឡើង 20 រៀលបើធៀបនឹងឆ្នាំ 2021 ដែលមានត្រឹមតែ 310 រៀលក្នុងមួយហ៊ុន។ ការកើនឡើងនៃភាគលាភនេះឆ្លុះបញ្ចាំងពីនិរន្តរភាពនៃប្រាក់ចំណេញរបស់រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ។ Fresh News

ឆ្លើយ​តប

អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​របស់​អ្នក​នឹង​មិន​ត្រូវ​ផ្សាយ​ទេ។ វាល​ដែល​ត្រូវ​ការ​ត្រូវ​បាន​គូស *